وصال

درد دل

وصال

درد دل

عزای تو رکن این عالمه...

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۲۸ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

بی بی سه ساله

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۲:۲۲ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

سقف عاشق!

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۰۵ ق.ظ | رضا جودی | ۱ نظر
سقف عاشق!!!!بر وزن سقف کاذب
نمایشگاه گل و گیاه.یکی از جذابترین های نمایشگاه چتر ها بودن!!!!!!

کلبه ی کوچک

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

جارو...

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

حال گل

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۴ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

حال ما خوب است،مثل حال گل/حال گل در دست چنگیز مغول

هوای رفتن تو...

يكشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۰۹:۵۵ ب.ظ | رضا جودی | ۱ نظر

رویایی...

پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۳۱ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

مهمان گل...

پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۲۵ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر

خوشگله

دوشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۰۰ ق.ظ | رضا جودی | ۰ نظر